Info om Rejseforsikring

Er din ferie i fare pga. strejke og lockout?

Foto - Rejseinfo

Vi er opmærksomme på, at en del af vores kunder kan blive direkte ramt af lovlig strejke/lockout. Derfor har bestyrelsen i TJM Forsikring besluttet, at vi helt ekstraordinært udvider afbestillingsdækningen for rejser, som er købt før den 1. marts 2018. 

Rejseforsikringen dækker normalt ikke i forbindelse med strejke og lockout. Vi tror imidlertid på, at sammenhold betaler sig, og vil derfor gerne støtte vores faglige organisationer i denne sag. Det er enkelt at træffe denne beslutning, når vi er ejet af de faglige organisationer.

Du skal først kontakte os, hvis lockout’en eller strejken bliver en realitet, og du selv er direkte ramt af strejken/lockout'en. Hvis du allerede har henvendt dig og er blevet afvist, er du meget velkommen til at kontakte os igen

Forsikringen dækker hvis din planlagte ferie bliver suspenderet, på grund af lovlig strejke eller lockout, i forbindelse med OK18. 

Betingelserne for dækning er:

  • Rejsen kan tidligst dækkes, når der er mindre end 24 timer til afrejsen, da situationen kan ændres fra dag til dag.
  • At din rejseforsikring med afbestillingsdækning var i kraft senest den 1. marts 2018
  • At din rejse var planlagt og betalt senest d. 1. marts 2018


Ring til Rejseskade på 44 20 26 77. 

Spørgsmål fra kunder


Jeg har ikke betalt for hele min ferie endnu. Kan jeg få dækket restbeløb, som bliver betalt efter 1. marts?

Du skal starte med at kontakte dit rejseselskab, og undersøge om indbetalingen af restbeløb kan udskydes til efter den 10. april, hvor vi formentlig ved om strejken bliver en realitet.
Hvis dit rejseselskab ikke vil acceptere en sen indbetaling, skal du selvfølgelig indbetale som aftalt, når der endnu ikke er varslet strejke eller lockout. Vi dækker også dit restbeløb, så længe depositumet var betalt inden 1. marts 2018. Vi dækker dog ikke eventuelle merudgifter, hvis du vælger at ombooke din rejse.