Politisirener på en bil i en NBCR terrorsituation.
Mit TJM

Den nye terrorforsikringsordning

Den 1. juli 2019 trådte en ny terrorforsikringsordning i kraft. Det er stadig TJM Forsikring, der hjælper dig, hvis skaden sker.

Terrorforsikringsordning dækker skader som følge af NBCR-terror

Såfremt Danmark bliver ramt af et terrorangreb udført med NBCR-våben, vil staten via en udligningsordning dække skader på ting, der er brandforsikret i et forsikringsselskab. Derfor er det nu undtaget af din forsikring.

Ordningen dækker, hvis et NBCR-angreb giver skader på bygninger, ting, køretøjer eller både, som i forvejen er forsikret mod brand. Derudover dækkes også beskadiget og forurenet jord. For erhvervsdrivende kan den også dække driftstab.

Terrorforsikringsordningen kommer til at ligne den stormflodsordning, som allerede eksisterer i dag. Dog vil du først skulle betale til terrorforsikringsordningen efter et eventuelt angreb.

NBCR-våben

  • Nukleare-
  • Biologiske-
  • Kemiske-
  • Radioaktive våben

Hvis skaden sker

Det er Terrorforsikringsrådet, der tager stilling til, om begivenheden er NBCR-terror. Hvis det er tilfældet, og du er forsikret i TJM Forsikring, skal du anmelde skaden til os, da vi som dit forsikringsselskab behandler skaden.

Hold øje med nyt om ordningen hos Forsikring og Pension: https://www.forsikringogpension.dk/services/terrorforsikringspoolen/

Hvad betyder det for TJM kunder?

Pt. betyder det ikke noget for dine forsikringer eller priser her i TJM Forsikring. Du vil blive varslet, hvis du skal til at betale til den fælles ordning, som skal dække skader som følge af terror i Danmark.

For at få dine ting dækket, skal du have en forsikring mod brand. Det gælder fx

  • Husforsikringen - og sommerhusforsikringen
  • Indboforsikringen 
  • Autoforsikringer: bil og motorcykel

Vær forsikret mod brand

Er dine ting ikke forsikret mod brand, kan du ikke få del i den erstatning, der bliver udbetalt efter et terrorangreb. I din indbo og husforsikring er branddækningen en del af grundpakken. I din bilforsikring skal du have kasko for at være dækket for brand. Har du ikke kasko, kan du ikke få brandækning og dermed ikke terrorerstatning fra den nye ordning.

Kontakt os

Er du usikker på, om du er dækket for brand, kan du enten selv tjekke det på Min side, ringe til din forsikringstillidsmand eller tage fat i vores kundeservice: 70 33 28 28.

Log ind her