Er du påvirket af oversvømmelserne i dele af Tyskland, Belgien og Holland?
Billede: Bonus kan beskattes som aktieindkomst

TryghedsGruppen vinder sag om lavere beskatning af bonus

God nyhed til dig som kunde - Landsretten har nu afgjort, at bonus fra TryghedsGruppen fremover beskattes som aktieindkomst.

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, som er alle kunder i Tryg A/S - herunder kunder i TJM Forsikring. Bonussen er blevet beskattet som personlig indkomst. Landsskatteretten har nu afgjort, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. 27 pct. Om afgørelsen også kommer til at betyde lavere beskatning for selskaber er fortsat uvist.

Skatterådet gav tilbage i 2017 TryghedsGruppen et bindende svar om, at de årlige bonusudbetalinger til medlemmerne skulle beskattes som personlig indkomst. TryghedsGruppen klagede til Landsskatteretten, der nu har truffet afgørelse om, at bonusudbetalingerne i stedet skal beskattes som aktieindkomst. Det er på nuværende tidspunkt uvist, om SKAT indbringer sagen for domstolen.

Det besluttes på TryghedsGruppens repræsentantskabsmøde i marts, om der udbetales bonus i år. Der forventes en udbetaling på godt 1 mia. kr. i medlemsbonus i 2020, og dermed har TryghedsGruppen siden 2016 udbetalt 4 mia. kr. til medlemmerne.

Læs mere på tryghedsgruppen.dk