Beregn pris på forsikring

Når du bruger vores online beregnere, får du en meget præcis pris. Du bliver bedt om oplysninger om dig selv og om det, du vil forsikre. På den måde kan vi finde den bedste pris til dig, hvor vi selvfølgelig har taget højde for de ting, der er særlige ved dig eller det, du vil forsikre.

Uforpligtende beregning

Du kan beregne en pris helt uden forpligtelser. Du vælger selv, om du vil gå videre til online køb, eller om du bare ønsker en pris. Køber du online, kan du altid ændre dine dækninger. 

Min side

Med vores selvbetjeningsløsning har du nemlig rig mulighed for at ændre, tilkøbe, opsige og fravælge dækninger. Vi kalder det "Min side". Når du har forsikringer hos os, får du automatisk adgang.

Er du kunde i forvejen?

Er du kunde i forvejen, kan du sagtens beregne priser på nye forsikringer. Du skal logge ind på Min side, og lave beregningerne derfra.

Vi vil altid gerne tale med dig

Har du lyst til at beregne pris på forsikringer online, men ønsker vejledning, kan du ringe til din forsikringstillidsmand eller til vores kundeservice, som står klar til at hjælpe dig med dækningerne.