mand med telefon

Whistleblowerordning

Her kan du anmelde din bekymring, hvis du har overværet - eller har mistanke om - brud på regler og love i TJM Forsikring.

Administrerende direktør i TJM Forsikring fortæller

Tak fordi du overvejer at anmelde en bekymring. TJM Forsikring ønsker at være en virksomhed, som kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter kan have fuld tillid til. Der må ikke herske tvivl om ledelsens og medarbejdernes troværdighed.

I TJM´s Whistlerblowerordning kan du fortælle om din bekymring på en sikker og fortrolig måde. Din vilje til at stå frem er vigtig for os.

Denne ordning er beregnet til at indberette forhold, der vedrører mistanke om overtrædelse af lovgivningen eller øvrige alvorlige forhold, dette kan fx være chikane, herunder MeToo-sager. 

Selvom du kan forblive anonym, opfordrer vi dig til at identificere dig selv og samtidigt give os så mange informationer om emnet som muligt, så vi har mulighed for at undersøge sagen til bunds.

Henvendelser om klager vedrørende dit eget forsikringsforhold skal rettes til den afdeling, der behandler din sag, eller til den klageansvarlige afdeling i TJM Forsikring.

Hvad er en whistleblowerordning?

Som led i arbejdet med god virksomhedsledelse har TJM en whistleblowerordning. Her kan interne og eksterne interessenter fortælle, hvis de finder, at medarbejdere, ledelse, eller andre med tilknytning til TJM bryder loven eller reglerne for god selskabsledelse og forretningsskik. 
Henvendelser om andre alvorlige forhold, som fx chikane, herunder MeToo-sager, kan også indberettes via ordningen. TJM's whistleblowerordning lever op til kravene i anbefalingerne for god selskabsledelse samt den øvrige lovgivning på området. 

Sådan behandler vi henvendelser

Alle henvendelser vil blive undersøgt nøje, både for at sikre, at ingen ansat i TJM optræder forkert og for at sikre, at ingen bliver anklaget uden grund. Alle henvendelser går direkte til Trygs juridiske direktør, den complianceansvarlige, og formanden for revisions- og risikoudvalget.  

Hvem kan indberette? 

Det er kun muligt at indberette via linjen, hvis du har en tilknytning til TJM, for eksempel som leverandør, kunde, samarbejdspartner mv. Du kan indberette oplysninger om medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer eller andre med tilknytning til TJM Forsikring.

Kontakt whistleblowerordningen

Alle henvendelser behandles anonymt og fortroligt. 

 

Med venlig hilsen

Marie-Louise Rahbek

Direktør i TJM Forsikring