fordele i tjm
Dine fordele

Et medlemskab med bonus

Når du har dine forsikringer hos os, er du medlem af TryghedsGruppen. Det betyder, at du hvert år har mulighed for at få udbetalt bonus.

Hvem er TryghedsGruppen?

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg, som vi samarbejder med. Det er også TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden og deres arbejde for at skabe mere tryghed for alle i Danmark.

Mulighed for bonus på typisk 8 %

Hvert år i marts beslutter de medlemsvalgte repræsentanter i TryghedsGruppen, om der skal udbetales bonus. Det er blandt andet TryghedsGruppens økonomiske resultat, der afgør, om der kan udbetales bonus, og hvor mange procent der skal udbetales.

Bonus vil typisk være på 8 % af den samlede årlige pris for de forsikringer du har hos os. Beløbet skal dog være på minimum 75 kr. for at blive udbetalt.

Se hvilke betingelser der gælder for udbetalingen på tryghedsgruppen.dk/bonus. 

Læs om din bonus for 2020 her

Betingelser og fakta