Foto: Info om betaling
Det med småt

Betalingsvilkår

Har du spørgsmål til en konkret betaling, så bør du læse spørgsmål til betalinger.

Sådan betaler du for dine forsikringer

Du kan betale dine forsikringer månedligt, eller hel-, halv- eller kvartårligt i en samlet opkrævning via Betalingsservice. De faste betalinger ligger d. 01/01, 01/04, 01/07 og 01/10.

For medlemmer af nogle bestemte faglige organisationer sker betalingen ved et månedligt løntræk. Løntræk betyder, at betalingen trækkes direkte af forsikringstagerens løn eller pension. Betalingsformen er obligatorisk for medlemmer af de faglige organisationer, der har en aftale med os om løntræk.

Ud over prisen på dine forsikringer (præmien) opkræves der en skadeforsikringsafgift til staten på 1,1% af forsikringernes pris, dog med undtagelse af motoransvarsforsikring. Afgiften skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer.

Ved for sen betaling skal du betale et rykkergebyr på 100 kr. Du vil i første omgang modtage brev om manglende betaling og derefter et indbetalingskort (girokort).

Generelt set betaler du ingen gebyrer for opkrævning og opsigelse. 

Betaler og oplysning om alle personer

Alle husstandens forsikringer betales, som udgangspunkt, på samme måde og af samme person (lønkontor, pensionskontor eller bankkonto via Betalingsservice). Dog er der mulighed for at fravige dette. Fx kan børn, der bor hjemme, godt betale for egne forsikringer.

Alle personer i samme husstand skal være registret hos os under kundens husstand, og hver persons cpr-nr. skal være oplyst og registreret.

Årsagen er, at vi, for at sikre en retfærdig pris, tager udgangspunkt i husstandens normale risiko, når vi beregner prisen på forsikringen. Risikoen afhænger bl.a. af, hvor mange personer, der bor i husstanden, og af de voksnes alder. Det gælder især ved indbo-, hus- og årsrejseforsikring, og det sikrer, at alle de registrerede personer er omfattet af forsikringen og kan betjenes bedst muligt ved fremtidige ændringer i deres adresse.

Samtidig betyder det, at vi kan holde omkostninger til sagsbehandling og opkrævning - og dermed også prisen på forsikringerne - nede, når vi kun behøver sende én opkrævning. Som betaler kan du ikke betale månedligt direkte til TJM Forsikring, men i din bank kan du oprette en månedlig overførsel til den konto, der knyttes til BS-aftalen, og øvrige forsikrede kan nemt overføre terminsbetaling til dig, hvis du står for BS-aftalen med os.

Vil du ændre din termin for betaling?

Hvis du gerne vil ændre termin for betaling af dine forsikringer, skal du kontakte os.

Du kan vælge at