billede_udlejning
Populær ferieform hitter

Udlejer du din bolig - eller lejer du andres hjem i ferien?

En skriftlig lejekontrakt og styr på forsikringerne mindsker risikoen for dårlige oplevelser i forbindelse med udlejning eller leje af bolig.

Udlejningstjenester som fx Airbnb er populære, både hvis man gerne vil tjene en ekstra skilling på at leje sin bolig eller sommerhus ud, eller hvis man selv har brug for en feriebolig et andet sted i Danmark eller i udlandet.

Når du overvejer privat udlejning, er det vigtigt at undersøge, hvordan din forsikring dækker, så du ved, hvordan du er stillet, hvis din lejer kommer til at ødelægge noget ved et uheld, begår hærværk eller stjæler dine ting. Og om du selv hænger på regningen, hvis du som lejer kommer til at ødelægge noget i en andens hjem.

Udlejning af dit eget hjem

Som udlejer skal du være opmærksom på, at din indboforsikring som hovedregel ikke dækker, hvis lejeren stjæler dine ting eller begår hærværk i dit hjem. Dog tilbyder vi dig at tilvælge Udlejningsdækning til din indboforsikring, som dækker tyveri, skader og hærværk på dine ting, mens din bolig er udlejet.

Under alle omstændigheder er det en god idé at lave en skriftlig lejekontrakt og tage et depositum, der kan dække eventuelle mindre skader.

Laver lejeren skader, der går ud over andre – fx hvis vedkommende glemmer at slukke for vandet, så det løber ned og laver skade hos en underbo – vil din ansvarsforsikring typisk ikke dække, fordi det ikke er dig, der har lavet skaden. Det er lejers ansvarsforsikring, der skal dække her.

Nogle udlejningsportaler stiller en ekstra forsikring til rådighed. Vælger du den mulighed, er det vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvad den dækker og ikke dækker.

Leje af andres bolig

Normalt dækker din ansvarsforsikring, hvis du under et besøg kommer til at ødelægge andres ting. Det gælder imidlertid ikke, hvis du lejer en andens bolig og kommer til at ødelægge noget i den. Det skyldes, at du som lejer har udlejerens ting i din varetægt, og de derfor sidestilles med dine egne. Med andre ord skal du som udgangspunkt selv betale erstatning for skaden.

Vores rejseforsikring indeholder dækningen 'Ferieboligsikring'. Hvis den feriebolig du har lejet eller reserveret (i Danmark eller udlandet) viser sig at være uanvendelig, eller den bliver det under opholdet, som følge af vandskade, haglskade, brand, eksplosion, tyveri, terror, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, dækker 'Ferieboligsikring' de eventuelle ekstra udgifter, du har til ophold og forplejning til en tilsvarende feriebolig.

Hvis du i lejeperioden er skyld i, at der sker skade hos andre end udlejeren (fx en underbo), kan det være dækket af din ansvarsforsikring. Derfor er det vigtigt, at du anmelder skaden.

Under alle omstændigheder anbefales det at anmelde skader til forsikringsselskabet, så der bliver taget højde for alle forhold.

Gode råd i forbindelse med udlejning og leje af privat bolig

  • Fjern de mest værdifulde ting, inden du lejer din bolig ud
  • Undersøg, hvem du udlejer til, og om den pågældende har en indboforsikring (inkl. ansvarsforsikring)
  • Lav en skriftlig lejekontrakt og aftal et depositum, der kan dække evt. mindre skader
  • Sæt dig som lejer grundigt ind i, hvad der er aftalt i lejekontrakten
  • Tjek, hvordan din egen indboforsikring dækker, og om du evt. skal udvide den med dækningen ”Pludselig skade”
  • Lejer du ud via en udlejningsportal, fx Airbnb, så tjek, om der er tilkoblet en forsikring her, og hvad den dækker
  • Tjek skattereglerne, når du lejer din bolig ud.

Ring til os på

+45 70 20 75 20

Vi hjælper dig med spørgsmål til dine forsikringer
Vores kundeservice kan hjælpe dig med en lang række spørgsmål til dine forsikringer.
Vi hjælper med rådgivning
Vores kundeservice kan hjælpe dig med rådgivning vedrørende forsikring og udlejning/leje.