Har du spørgsmål vedrørende flystrejke eller COVID-19 i forbindelse med din rejse?

 Læs mere
KRISEHJÆLP til rådighed for alle kunder:

Har du selv, eller nærmeste familie, brug for krisehjælp efter den tragiske hændelse i Fields, så kontakt os på tlf. 44 20 45 54.

 Læs mere
Foto: Svindelpolitik
Svindelpolitik

Klart nej til forsikringssvindel

I TJM Forsikring accepterer vi ikke forsikringssvindel. Tværtimod forsøger vi at afdække svindlen, hvis den rammer os. Det gør vi, fordi det ikke skal belaste vores kunder, at nogen forsøger at svindle. 

Vi handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks. Du kan læse mere om forsikringsbranchens indsats mod svindel og det etiske kodeks hos Forsikring og Pension.

Forsikringssvindel - hvad er det?

Det er forsikringssvindel, hvis man bevidst giver ukorrekte oplysninger om eller fortier en forsikringsbegivenhed for at få udbetalt en erstatning, man ikke har ret til.

Eksempelvis kan det være ved at oplyse flere ting på skadeopgørelsen, end der er beskadiget, give falsk dokumentation eller selv igangsætte en skade for at få erstatning.

Vi har som forsikringsselskab en forpligtelse til at sikre os, at der ikke bliver udbetalt erstatning til personer, som ikke skal have erstatning. 

Har du spørgsmål?

Sager om forsikringssvindel bliver behandlet i Udredningsafdelingen hos Tryg, som vi samarbejder med. Har du spørgsmål om forsikringssvindel, er du velkommen til at kontakte Trygs Udredningsafdeling på 70 11 20 20, mandag til fredag kl. 9-16.