Bekræftelsesbreve udsendt ved en fejl

Flere af vores kunder oplever desværre at modtage bekræftelse på køb af forsikring på forsikringer, som de netop har opsagt til 01.01.2019. Dette skyldes en fejl i vores system, og vi beklager den forvirring dette har givet.

 Læs mere
Cross
Svindelpolitik

Klart nej til forsikringssvindel

Foto: Svindelpolitik

I TJM Forsikring accepterer vi ikke forsikringssvindel. Tværtimod forsøger vi at afdække svindlen, hvis den rammer os. Det gør vi, fordi det ikke skal belaste vores kunder, at nogen forsøger at svindle. 

Vi handler ud fra forsikringsbranchens etiske kodeks. Du kan læse mere om forsikringsbranchens indsats mod svindel og det etiske kodeks hos Forsikring og Pension.

Forsikringssvindel - hvad er det?

Det er forsikringssvindel, hvis man bevidst giver ukorrekte oplysninger om eller fortier en forsikringsbegivenhed for at få udbetalt en erstatning, man ikke har ret til. Eksempelvis kan det være ved at oplyse flere ting på skadeopgørelsen, end der er beskadiget, give falsk dokumentation eller selv igangsætte en skade for at få erstatning.

Har du spørgsmål?

Sager om forsikringssvindel bliver behandlet i Udredningsafdelingen hos Tryg, som vi samarbejder med. Har du spørgsmål om forsikringssvindel, er du velkommen til at kontakte Trygs Udredningsafdeling på 70 11 20 20, mandag til fredag kl. 9-16.