skybrud i danmark - forbered dig på uvejret og oversvømmelser
Mit TJM

Sådan undgår du vandskade efter skybrud

Sommeren er sæson for skybrud og kraftigt regnvejr. Du kan forberede dig, så du undgår de værste skader og følger efter meget nedbør.

Undgå vandskader

Kraftige regnskyl bliver stadig hyppigere. Derfor gælder det om at altid være beredt.

Forbered dig på skybrud

  • Rens tagrender og tagnedløb med tilhørende brønd
  • Rens udendørs afløbsriste for blade og andet affald
  • Tjek riste på vejen – kontakt kommunen, hvis de er stoppet til
  • Løft så mange ting som muligt op fra kældergulvet, så de ikke kommer i kontakt med vand, der evt. trænger ind.

Når det regner kraftigt, kan du også gøre nogle ting her og nu:

  • Luk wc’et, fordi vandet kan stige op gennem det. Du kan lukke det med nogle klude i en plasticpose og placere en tung sandsæk ovenpå.
  • Luk alle vinduer – især tag- og kældervinduer. Husk, at vandskader som følge af åbne vinduer ikke dækkes af din husforsikring.
  • Fjern løse tæpper og lignende fra dit kældergulv.

De langsigtede forberedelser

Bor du i hus, kan du tjekke, om vandet løber ind mod huset. Hvis det gør det, er det en god ide at omlægge flisearealer, så vandet løber væk fra huset. Det mindsker risikoen for vandskader efter skybrud.

Gode råd om pumper og højvandslukker

Har du en pumpebrønd, der modtager både regnvand og sort spildevand, kan du overveje at installere en ekstra pumpe i brønden.

Ved afløb i kælderen har du mulighed for at få installeret en lukkeventil eller installere et tilbageløbsstop eller et højvandslukke, der kan være med til at forhindre, at vandet kommer ind i kælderen gennem gulvafløbet og toiletter.

Gode råd om vinduer og gulve

Det er en god ide at beskytte vinduer – især i kælderen – mod vandmasserne. Du kan fx sætte en krydsfinerplade op foran kældervinduer. Sæt evt. en gummitætningsliste på pladerne, så de bliver vandtætte.

Du kan også beskytte din kælder ved at dække hullerne til udluftningskanaler til med krydsfinerplader (eller andet solidt materiale) - og fjerne pladerne igen efter uvejret.

Er du i gang med en renovering af kælderen, er det en god ide at undgå tæpper og trægulve/laminatgulve.

Sådan sikrer du dig bedst

Har du en husforsikring i TJM, kan du købe tilvalgsdækningen "Udvidet vand". Så er du dækket for skader, hvor vand trænger ind i huset. Forsikringen dækker også skader efter fygesne, opstigning af kloak- eller grundvand og udsivning fra synlige rør, fx ved radiatorer.

Log ind på Min side og køb dækningen online, eller kontakt din forsikringstillidsmand. 

Log ind og køb