glade voksne og børn
Om TJM Forsikring

Kan du blive kunde i TJM Forsikring?

Se her, om du kan blive en del af vores attraktive forsikringsfællesskab.

Kundeforhold i TJM Forsikring

TJM Forsikring er ikke for alle. Udgangspunktet for at blive en del af vores forsikringsfællesskab er et medlemskab af en faglig organisation, vi samarbejder med. Se her, hvad det betyder i praksis.

 

Er du medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med?

Når du selv er medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med, kan du og medlemmerne af din husstand blive kunder hos os. Det vil sige, at forsikringen også kan dække din ægtefælle/samlever og dine hjemmeboende børn.

Er du voksent barn af en TJM-kunde, som er medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med?

Hvis du er flyttet hjemmefra, og en af dine forældre er kunde i TJM Forsikring takket være medlemskab af sin faglige organisation, kan du også blive forsikret hos os på samme vilkår som din forælder. Dvs. at forsikringen både kan dække dig og din husstand.

Er du barnebarn af en TJM-kunde, der er medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med?

Hvis en af dine bedsteforældre er TJM-kunde, og en af dine forældre også er TJM-kunde i kraft af sin mors eller fars medlemskab af en faglig organisation, vi samarbejder med, så kan du også blive TJM-kunde. Du skal dog have minimum én forsikring hos os, inden du flytter hjemmefra. Du vil så fortsat kunne være forsikret hos os, efter at du er flyttet hjemmefra – og det gælder også din husstand.

Har du skiftet job og er derfor ikke længere medlem af den faglige organisation, der var din adgangsbillet til TJM Forsikring?

Hvis du var medlem af en faglig organisation, vi samarbejder med, på det tidspunkt, hvor du blev kunde i TJM Forsikring, kan du fortsat være forsikret hos os, hvis du skifter til et job, hvor medlemskabet af den pågældende faglige organisation ikke længere er relevant.

Hvis du melder dig ud af den faglige organisation, som var din adgangsbillet til TJM Forsikring, selvom det stadig er den, hvor du naturligt hører til i kraft af din stilling, kan du desværre ikke længere være forsikret hos os.

Er du pensionist?

Du kan fortsat være kunde i TJM Forsikring, når du går på pension. Du skal blot give os besked om, at du går på pension, så vi kan tilpasse din forsikring.

Er du blevet skilt eller flyttet fra din ægtefælle/samlever, hvis faglige medlemskab var din adgang til TJM Forsikring?

I så fald kan du fortsat være forsikret hos os.

glad familie der får bonus på deres forsikringer

Årlig bonus til alle vores kunder

Som kunde i TJM Forsikring er du medlem af TryghedsGruppen, som bl.a. står bag TrygFonden. TryghedsGruppen udbetaler typisk en årlig bonus på 5-8 %. Du får bonus uanset, hvor mange skader du har haft. 

Læs mere om bonus