Coronavirus – Læs her, hvordan din rejseforsikring dækker
pige i liggestol
Bonus

Afgørelse om lavere beskatning af bonus udskydes

Skatteministeriet accepterer ikke Landsrettens afgørelse om lempeligere beskatning af bonus til over 1 mio. medlemmer.

Afgørelse skal indbringes for domstolene

 

TryghedsGruppen har siden 2016 udbetalt bonus til sine medlemmer, som er alle kunder i Tryg A/S. Bonussen er blevet beskattet som personlig indkomst. I marts afgjorde Landsskatteretten, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. 27 pct.

Skatteministeriet har imidlertid nu valgt at indbringe afgørelsen for domstolene, og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at styrelsen ikke er forpligtet til at følge Landsskatterettens afgørelse.   

Skattestyrelsen holdning har ikke kun betydning for den fremadrettede beskatning af medlemmernes bonus, men også for genoptagelse af skatteansættelsen for de år, hvor medlemmerne har betalt for meget i skat. For 2016 vil medlemmerne efter 1. maj i år helt miste retten til genoptagelse, mens årene 2017-19 ikke vil forældes.

Hvis du er kunde og har fået bonus i 2016, kan du på på TryghedsGruppens hjemmeside læse mere om hvad det betyder for dig, samt finde en vejledning til, hvad du skal gøre hvis du ønsker at bevare retten til at få din bonusudbetaling fra 2016 beskattet som aktieindkomst.

 

Se info på TryghedsGruppens hjemmeside  Bonusudbetalingen i 2020 forventes at udgøre cirka 1 mia. kr., og TryghedsGruppen arbejder fortsat på, at den kan beskattes som aktieindkomst i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse.

 

Se yderligere information om bonus