Det blå kort inden rejsen
Mit TJM

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

Hvis du bliver syg på en rejse i EU, kan du i mange tilfælde anvende det blå sygesikringskort, også kaldet det blå kort. Men det blå sygesikringskort er aldrig en erstatning for en privat rejseforsikring, da der er flere ting, som det blå sygesikringskort ikke dækker.

Beregn pris på rejseforsikring

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

I daglig tale kalder vi det blå EU-sygesikringskort for det blå kort, men du har måske både hørt det omtalt som ”EU sygesikringskort”, ”det blå EU-kort”, ”den blå sygesikring” eller noget helt fjerde. Uanset hvad, er der tale om det samme: et sygesikringskort, der fortæller, de lande du rejser i, at du har ret til at blive behandlet som de borgere, der bor i det pågældende land.

Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis lægen, tandlægen eller sygehuset er tilknyttet den offentlige sygesikring i landet.

Har du en kronisk sygdom, dækker det blå sygesikringskort den nødvendige behandling – også selvom du kendte til sygdommen før afrejse, fx diabetes.

Du kan bruge det blå sygesikringskort på både private ferierejser, forretningsrejser, kombinerede ferie- og forretningsrejse i op til 1 år.

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for det blå sygesikringskort ved fx studieophold. Læs mere om det blå sygesikringskort hos Styrelsen for Patientsikkerhed eller på Borger.dk.

Fakta om det blå sygesikringskort

  • Det er ikke et alternativ til en privat rejseforsikring
  • Det dækker ikke private sundhedstilbud eller hjemtransport
  • Det dækker ikke, hvis du rejser med det formål at blive behandlet i udlandet (fx på sundhedsrejser)
  • Det er ikke en garanti for gratis behandling
  • Du kan komme til at betale en hel del selv, hvis du ikke viser det blå EU-sygesikringskort
  • Alle i husstanden, som rejser med, skal have et kort hver. Forældre skal også anskaffe kort til deres børn under 18 år.

Hvad dækker det blå sygesikringskort ikke?

Det er altid en god idé at medbringe det blå sygesikringskort på rejser i Europa. Du skal bare være opmærksom på, at kortets dækning er begrænset:

  • Det blå sygesikringskort dækker ikke alle steder

Det blå sygesikringskort kan kun bruges i EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz.

Du kan finde mere information om, hvordan du er dækket i de enkelte lande her.​

  • Det blå sygesikringskort dækker ikke al behandling

Det blå sygesikringskort dækker ikke behandling på private hospitaler eller anden privat behandling. Du kan komme til at betale hele eller en del af behandlingen selv, hvis det samme gælder for sygeforsikrede borgere i landet. Du kan risikere, at du selv skal lægge ud for betaling af behandling.

Kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til, at du er rejst til landet. Behandling, der kan vente, til du er tilbage i Danmark igen, er heller ikke dækket.

  • Det blå sygesikringskort dækker ikke hjemtransport til Danmark

Kortet dækker ikke udgifter til hjemtransport, og i nogle lande heller ikke alle udgifter til sygetransport. Hvis du ønsker at få dækket alle udgifter til syge- og hjemtransport i forbindelse med sygdom eller dødsfald, skal du købe en privat rejseforsikring. Der gælder særlige regler for hjemtransport fra Finland, Island, Norge og Sverige.

 

Beregn pris på rejseforsikring

3 fordele ved en rejseforsikring

Beregn pris på rejseforsikring
Vi hjælper 24 timer i døgnet
Du får hjælp og rådgivning af vores døgnåbne, danskbemandede vagtcentral, der fx kan hjælpe med kontakten til det udenlandske sygehus.
Dækker længere rejser
Rejseforsikringen dækker udgifter og hjemtransport, hvis du bliver syg eller kommer til skade på rejsen - også ved farlig sport. Hele husstanden dækkes på rejser op til 60 dage.​​​​​​​​
Erstatningsrejse
Du kan få erstattet hele ferierejsen, hvis du bliver syg eller kommer til skade og er indlagt på et hospital i mere end halvdelen af rejsen. Er du indlagt kortere tid, kan du få erstattet de ødelagte feriedage.

Husk at forny blå sygesikringskort

Kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Hvis du skal bruge kortet til andet end ferie eller bor i udlandet kan gyldigheden være kortere. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.

Leveringstiden på nye kort er 2-3 uger, så bestil i god tid før din ferie. Du modtager dit nye blå sygesikringskort med posten.

Efter du har bestilt et nyt kort, bliver der sendt et midlertidigt bevis til Digital Post, som du kan bruge, hvis det ikke når frem i tide.

Det blå kort er gratis, og du kan forny det på borger.dk.

Når kortet nærmer sig udløbsdatoen, skal du selv bestille et nyt kort.

Bestil det blå sygesikringskort

Særligt om det blå sygesikringskort og brexit

Det har ingen betydning for din sygesikring, at Storbritannien har forladt EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til sygesikring, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til sygesikring, uanset om du er dansk statsborger med bopæl i Storbritannien eller britisk statsborger med bopæl i Danmark.

Du kan læse mere på Borger.dk

Glade kunder

Danmarks mest tilfredse forsikringskunder

TJM Forsikring har igennem flere år haft Danmarks mest tilfredse forsikringskunder, bl.a. fordi rådgivning og kundeservice prioriteres højt. Det er vigtigt for os, at kunderne ser, at vi er der for dem, når skaden er sket, og de bliver mødt med omsorg og handling.

Beregn din pris

Oftest stillede spørgsmål

Hvornår dækker det blå sygesikringskort?

Du skal have det blå EU-sygesikringskort med, hvis du opholder dig midlertidigt (op til 1 år) i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz.

Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.

Du bør undersøge, hvordan du er dækket af det blå EU-sygesikringskort i det land, du skal rejse til og overveje, om du bør købe en privat rejseforsikring. Det blå kort erstatter ikke en rejseforsikring. Kortet dækker eksempelvis ikke omkostninger i forbindelse med hjemrejse under sygdom.

Hvordan får jeg refunderet mine udgifter?

Du kan finde information om, hvordan du søger om at få penge tilbage, hvis du har været i behandling hos en læge eller på et hospital og har fået en regning på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside. Husk at gemme dine kvitteringer for dine udgifter.

Søg om refusion af udgifter til behandling

Hvor længe gælder det blå sygesikringskort?

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og gyldigt i fem år. Vær opmærksom på, om du skal have udskiftet dit og familiens kort. Leveringstiden på nye kort er 2-3 uger.

Hvad koster et nyt blåt sygesikringskort?

Koster det blå sygesikringskort noget? Nej, kortet er gratis og er gyldigt i op til fem år. Hvis du skal bruge kortet til andet end ferie eller bor i udlandet kan gyldigheden være kortere. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet.

Hvor lang tid tager det at få det blå sygesikringskort?

Det tager normalt 2-3 uger, fra du bestiller kortet, til du modtager det. Det er vigtigt, at dit blå EU-sygesikringskort er gyldigt i hele den periode, du opholder dig i udlandet. Når du søger om det blå EU-sygesikringskort, får du automatisk sendt et midlertidigt bevis til Digital Post.

Det blå EU-sygesikringskort er gyldigt i fem år.

Hvor bestiller man det blå sygesikringskort?

Du kan nemt og enkelt bestille det blå sygesikringskort online på borger.dk.

I selvbetjeningsløsningen kan du også bestille det blå EU-sygesikringskort til din ægtefælle og dine børn under 18 år, hvis de bor på din adresse i Danmark. Unge over 18 år skal selv bestille kortet.

Bestil blåt sygesikringskort

Dækker det blå sygesikringskort i Grækenland?

Det blå sygesikringskort dækker i Grækenland, men som udgangspunkt kun udgifter til sygdomsbehandling og kun på samme vilkår, som grækerne er dækket af deres offentlige sygesikring. Du bør derfor overveje, om du bør købe en privat rejseforsikring.

Dækker det blå sygesikringskort i Tyrkiet?

Hverken det gule eller det blå sygesikringskort dækker under rejser til Tyrkiet. Vi anbefaler dig derfor kraftigt at købe en privat rejseforsikring, der dækker i den tid, du opholder dig i landet og som dækker de aktiviteter, du har planlagt.

Læs mere hos Udenrigsministeriet

Skal man have det blå sygesikringskort med til Norge, Sverige, Finland eller Island?

Ved rejser til Norden er det tilstrækkeligt at medbringe det gule sygesikringskort, da de nordiske lande har indgået en særlig aftale - Du kan læse mere om Nordisk konvention her.