Foto: Hvad er en ulykke?
Ulykkesforsikring

Hvad er en ulykke? 

En ulykkesforsikring dækker, hvis du kommer ud for en ulykke.  Men hvad er en ulykke? 

Ved et ulykkestilfælde forstår vi i forsikringssammenhæng en pludselig hændelse, der fører til personskade. Det kan være i forbindelse med skub og påkørsel, og det kan være ved glid, snublen eller fald. Årsagen til ulykken kan også være, at du får et ildebefindende eller besvimer. 

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring sikrer dig en økonomisk erstatning, hvis du får varige mén efter en ulykke. 

Ulykkesforsikringen kan aldrig gøre en skade god igen. Men en erstatning kan være med til at løse de økonomiske problemer, som en ulykke kan medføre. 

Får du varige fysiske eller psykiske mén efter en ulykke, udbetaler vi en erstatning, som fx kan bruges som tilskud til en ombygning eller hjælpemidler. Bliver dine tænder skadet, betaler vi for din behandling. Du får også dækket udgifter til for eksempel fysioterapeut, kiropraktor, genoptræning eller psykolog efter en ulykke. 

Ulykkesforsikringen udløser en økonomisk erstatning til din familie, hvis du dør. 

Læs mere om vores ulykkesforsikring